Τραύμα & Έλκος

Η πληγή στο σώμα αφορά στη διακοπή της συνέχειας και της ακεραιότητας του δέρματος. Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός τραύματος, μικρού ή σοβαρού, είτε μίας παθολογικής / χρόνιας διαδικασίας. Η αντιμετώπιση – θεραπεία μπορεί να είναι πολύ διαφορετική ανάλογα με το βάθος και το μηχανισμό των βλαβών.