Πιστοποιήσεις

Η Εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και BS EN ISO 9001:2015 καθώς καi με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004).

ΔΥ8δ-ΓΕΝΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΩΝ-ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ληξη-30.10.2023-1

ΓΧΠ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO_9001-ΓΕΝΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΩΝ-ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-1