γυναίκα διαβάζει στο δάσος

Κακώσεις νωτιαίου μυελού

O νωτιαίος μυελός

Ο νωτιαίος μυελός αποτελεί μέρος του κεντρικού νευρικού συστήματος και έχει μήκος περίπου 51 εκατοστά.

Τα νεύρα τα οποία πηγάζουν από αυτόν και κατευθύνονται προς τα άλλα μέρη του σώματος είναι οι κατώτεροι κινητήριοι νευρώνες και οι αισθητήριοι νευρώνες. Τα ραχιαία αυτά νεύρα που προέρχονται από το νωτιαίο μυελό εξέρχονται και εισέρχονται σε κάθε σπονδυλικό επίπεδο και είναι υπεύθυνα για συγκεκριμένες περιοχές του σώματος.

Kάκωση του νωτιαίου μυελού

Η κάκωση του νωτιαίου μυελού είναι μια βλάβη που προκαλείται στα νεύρα του νωτιαίου μυελού ο οποίος βρίσκεται μέσα στο νωτιαίο σπονδυλικό κανάλι της ράχης. Οι περισσότερες βλάβες προέρχονται από διάφορους τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης.

Η βλάβη αυτή επηρεάζει την ικανότητα των νεύρων του νωτιαίου μυελού να στέλνει και να παίρνει μηνύματα από τον εγκέφαλο στα συστήματα του σώματος που ελέγχουν τις κινητήριες, αισθητήριες και αυτόνομες λειτουργίες κάτω από το σημείο της βλάβης.

Υπάρχουν βασικά δύο κατηγορίες κακώσεων του νωτιαίου μυελού: η πλήρης και η μερική μορφή:

  • Στην πλήρη μορφή η βλάβη στα νεύρα είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την μεταφορά κανενός μηνύματος από τον εγκέφαλο προς τα μέρη του σώματος κάτω από το επίπεδο της βλάβης.
  • Στη μερική μορφή παραμένει κάποια υπολειπόμενη κινητική και αισθητήρια δραστηριότητα κάτω από το επίπεδο της βλάβης.

Οι σπόνδυλοι είναι εκείνα τα οστά με μορφή μεγάλων δακτυλιδιών τα οποία σχηματίζουν την σπονδυλική στήλη. Οι σπόνδυλοι παίρνουν την ονομασία τους ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται.

Οι πρώτοι εφτά στην αρχή, στην περιοχή του λαιμού ονομάζονται αυχενικοί σπόνδυλοι. Οι βλάβες του νωτιαίου μυελού στην αυχενική μοίρα προκαλούν απώλεια της αυτονομίας της αναπνοής και απώλεια της λειτουργίας των άνω και κάτω μελών με αποτέλεσμα την τετραπληγία.

Οι δώδεκα σπόνδυλοι που ακολουθούν και βρίσκονται στην περιοχή του θώρακα ονομάζονται θωρακικοί σπόνδυλοι. Οι βλάβες στο θωρακικό επίπεδο επηρεάζουν τον θώρακα και τα πόδια και οδηγούν στην παραπληγία.

Οι πέντε σπόνδυλοι που ακολουθούν πιο κάτω είναι οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι. Οι βλάβες στην οσφυϊκή μοίρα προκαλούν απώλεια του ελέγχου και της λειτουργίας των κάτω μελών, της ουροδόχου κύστης, του εντέρου και των σεξουαλικών λειτουργιών.

Οι τελευταίοι πέντε σπόνδυλοι είναι αυτοί της ιερής μοίρας που αρχίζει από την λεκάνη και επεκτείνεται μέχρι το τέλος της σπονδυλικής στήλης. Οι βλάβες του νωτιαίου μυελού στην περιοχή αυτή προκαλούν χαλαρή παράλυση των κινητηρίων κάτω νευρώνων με μερική απώλεια της λειτουργίας των ποδιών και δυσκολίες με την ουροδόχο κύστη το έντερο και την σεξουαλική λειτουργία.