Έλκη κατάκλισης

Ένα έλκος κατάκλισης μπορεί να προκληθεί από την παρατεταμένη αγγειακή πίεση που ασκείται σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος, συνήθως όπου υπάρχει οστεώδης προεξοχή, από ένα στοιχείο που εφάπτεται, όπως κρεβάτι ή καρέκλα. Το έλκος δημιουργείται όταν υπάρχει ισχαιμική νέκρωση (έλλειψη παροχής αίματος) του δέρματος και του υποδόριου ιστού.

Διάφοροι παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ελκών πίεσης και αυτοί μπορεί να είναι εξωγενείς (ανεξάρτητα από τον ασθενή) ή ενδογενείς (εξαρτάται από την κατάσταση του ασθενούς).

Τα έλκη κατάκλισης αποτελούν πιθανό πρόβλημα οποιουδήποτε ασθενούς βρίσκεται ακινητοποιημένος για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Σε πολλές περιπτώσεις, ένα άτομο με έλκος κατάκλισης  έχει επίσης μία ή περισσότερες ιατρικές καταστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη θεραπεία και την ίαση. Στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται ο διαβήτης και οι καρδιακές νόσοι.

Τα έλκη κατάκλισης είναι μια κοινή κατάσταση μεταξύ των ασθενών στις οξείες και χρόνιες υπηρεσίες φροντίδας. Μελέτες έχουν δείξει ότι, σε κάθε δεδομένη στιγμή, 3-10% των νοσηλευόμενων ασθενών έχουν έλκη κατάκλισης και 2,7% αναπτύσσουν νέες κατακλίσεις.

Το 80% των ελκών κατάκλισης παρουσιάζονται στην περιοχή του κόκκυγα και της πτέρνας.