Μετεγχειρητικά τράυματα & Κύστη κόκκυγος

Μετεγχειρητικά τράυματα
Μετεγχειρητικές επιπλοκές ορίζονται ως οι επιπλοκές εκείνες που προκαλούνται χρονικά μετά την χειρουργική πράξη, με την προϋπόθεση όμως,ότι σχετίζονται αιτιολογικά με αυτή. Διακρίνονται κατά κύριο λόγο σε τοπικές, όταν επικεντρώνονται στο σημείο του σώματος όπου επεμβαίνει ο χειρουργός και σε συστηματικές, όταν πλέον επηρεάζουν τη λειτουργία συστημάτων του οργανισμού, που δεν θίγονται άμεσα ούτε από τη νόσο αλλά ούτε και από την επέμβαση. Όσον αφορά τον χρόνο εγκατάστασης τους σε σχέση με την επέμβαση, μια  διάκριση είναι σε άμεσες, όταν εμφανίζονται πριν την πλήρη επούλωση του τραύματος (χρονικό διάστημα ημερών) και σε απώτερες, όταν εγκαθίστανται μετά από την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του οργανισμού στις νέες συνθήκες που προκύπτουν μετεγχειρητικά (χρονικό διάστημα μηνών ή/και ετών). 
Ως άμεσες τοπικές επιπλοκές ειναι τα τράυματα : – Αιμορραγία  – αιμάτωμα – Διαπύηση τραύματος – απόστημα – Ορώδης συλλογή η οποία αποτρέπει σύγκλιση του .   Κύστη Κόκκυγος Η κύστη κόκκυγα είναι μία πάθηση που αφορά σε μεγάλο ποσοστό του εφηβικού, νεανικού πληθυσμού. Πρόκειται για μια χρόνια φλεγμονή στην περιοχή του κόκκυγα. Η αιτία της κύστης κόκκυγα δεν είναι ακόμα απόλυτα επιβεβαιωμένα.

Σαν κύριες αιτίες περιγράφονται:

  • Οι ορμόνες
  • Η τριχοφυΐα
  • Η τριβή
  • Η φλεγμονή

Επιβαρυντικοί παράγοντες:

  • Η ασχολία
  • Η κληρονομικότητα
  • Η παχυσαρκία
  • Ο τοπικός ερεθισμός ή τραύμα πριν την φλεγμονή.

Η κύστη μπορεί να παραμένει για πολλά χρονιά χωρίς ιδιαιτέρα ενοχλήματα (λίγος πόνος στην περιοχή όταν ο ασθενής κάθεται σε σκληρό κάθισμα).

Έντονα ενοχλήματα εμφανίζονται συνήθως όταν μολυνθεί : Στην οξεία φάση η κύστη μετατρέπεται σε απόστημα (συλλογή από πύον) και ο ασθενής νιώθει –πόνο, Πρήξιμο, ερυθρότητα και πυρετό.

Στην χρόνια φράση, το απόστημα μετατρέπεται σε συρίγγιο ,το οποίο όσο είναι ανοιχτό η κύστη αδειάζει και ο ασθενής νιώθει ενοχλήματα όπως φαγούρα και λερώνεται από το πύον που βγαίνει .. Αν φράξει το συρίγγιο, τότε το πύον μαζεύεται στην κύστη και μετατρέπεται ξανά σε απόστημα.

Στην οξεία φάση (απόστημα) απαιτείται άμεση χειρουργική διάνοιξη και χειρουργικός καθαρισμός.

Αν χειρουργικά αφαιρεθεί και η κύστη μαζί με το πύον, τότε η κύστη αφήνεται ανοιχτή και γίνονται τακτικές αλλαγές μέχρι να κλείσει με κατάλληλα επιθέματα τα οποία στοχεύουν στην αποστράγγιση και του πύον και στην επούλωση της πληγής. Για να κλείσει οριστικά μπορεί να χρειαστούν αλλαγές για τουλάχιστον δυο μήνες.

Αν δεν αφαιρεθεί με την διάνοιξη, μετατρέπεται στην χρόνια φάση (συρίγγιο) τότε αφαιρείται σε δεύτερο χρόνο, και μπορεί να κλειστεί με ράμματα από τον χειρουργό, τα ράμματα αφαιρούνται μετά από 10 ημέρες και η κύστη έχει θεραπευθεί οριστικά.