Τύποι Τραύματος

Η πληγή στο σώμα αφορά στη διακοπή της συνέχειας και της ακεραιότητας του δέρματος. Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός τραύματος, μικρού ή σοβαρού, είτε μίας παθολογικής / χρόνιας διαδικασίας. Η πρόγνωση μπορεί να είναι πολύ διαφορετική ανάλογα με το βάθος και το μηχανισμό των βλαβών.

Οξέα τραύματα:

Τα οξέα τραύματα μπορούν να οριστούν ως πληγές αιφνίδιες και μικρής διάρκειας. Περιλαμβάνουν χειρουργικές πληγές και τραυματικές πληγές, που μπορεί να είναι εγκαύματα, εκδορές, δαγκώματα και αμυχές, μετεγχειρητικά τραύματα και κύστη κόκκυγος.

Τα οξέα τραύματα επουλώνονται συνήθως χωρίς επιπλοκή, ωστόσο, ορισμένες οξείες πληγές μπορεί να μην θεραπευθούν και να γίνουν χρόνιες. Πολλοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τη διαδικασία επούλωσης όπως: λοίμωξη, ερεθισμός, κακή τεχνική του χειρουργικού κλεισίματος, ερεθισμός ράμματος ή της γενικής κατάστασης του ασθενούς.

Χρόνια Έλκη

Χρόνιο χαρακτηρίζεται το έλκος που δεν επουλώνεται στο αναμενόμενο χρονικό διάστημα (περίπου 21-30 ημέρες). Ένα σχεδόν μόνιμο φλεγμονώδες περιβάλλον εγκατεστημένο στο έλκος δεν επιτρέπει την ομαλή σταδιακή επούλωση.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ‘ελκη ποδιού (φλεβικα & αρτηριακά έλκη), έλκη διαβητιού ποδιού, έλκη κατάκλισης κλπ.