Επιλογή κολλητικού υλικού

  • Επιλογές κολλητικού υλικού
    • Η Welland διαθέτει την πλέον ολοκληρωμένη σειρά εναλλακτικών ανάλογα με το σχήμα της στομίας σας. 
    • Εάν το στόμιο προεξέχει συνήθως χρησιμοποιείται σάκος με επίπεδο κολλητικό υλικό όπως είναι ο Aurum ειλεοστομίας ή η σειρά Flair Active.
  • Κάποιες φορές η στομία βρίσκεται σε πτυχές ή δίπλες του σώματος ή είναι ελαφρά εισελκόμενη Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα ΕΥΠΛΑΣΤΟ κολλητικό υλικό με 3D μορφή όπως το Flair Active Curvex είναι η ιδανική λύση. Το Curvex κολλητικό ακολουθεί το σχήμα του σώματος γύρω από το στόμιο και προσφέρει ασφαλή πρόσφυση. Μοναδικό χαρακτηριστικό: το κολλητικό υλικό μπορεί να «αντιστραφεί» και να χρησιμοποιηθεί σε περιστομικές κήλες. 
  • Όταν το στόμιο είναι εισελκόμενο τότε το convex κολλητικό όπως το Flair Active Convex με ενσωματωμένη κυρτότητα είναι η κατάλληλή λύση.

Καλέστε μας δωρεάν στο 800 500 5150 να σας ενημερώσουμε για όλες τις εναλλακτικές σε κολλητικό υλικό και να σας συμβουλεύουμε ποια ταιριάζει καλύτερα στον τύπο της στόμια σας