Τι είναι η ειλεοστομία

Ορισμένες ασθένειες του λεπτού εντέρου οδηγούν στην ανάγκη δημιουργίας μιας τεχνητής εξόδου (στομία) των κενώσεων.

Η ειλεοστομία επομένως είναι ένα τεχνητό χειρουργικό άνοιγμα του λεπτού εντέρου (ειλεός) το οποίο στερεώνεται στα κοιλιακά τοιχώματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της κανονικής λειτουργίας εκκένωσης του λεπτού εντέρου.

Η στομία είναι κόκκινη και υγρή. Επιπλέον δεν έχει νευρικές απολήξεις και επομένως αίσθηση.

Τοποθεσία

Η ειλεοστομία μπορεί να δημιουργηθεί σε οποιαδήποτε σημείο του λεπτού εντέρου και η ακριβής θέση εξαρτάται από τον σκοπό πραγματοποίησης της επέμβασης. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ειλεοστομία βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της κοιλιάς.

Σε κάποιες περιπτώσεις, αν έχουν προηγηθεί άλλες επεμβάσεις που έχουν αφήσει σημάδια, η στομία τοποθετείται στα αριστερά.

Οι κενώσεις

Το φαγητό από το στομάχι ταξιδεύει στο λεπτό έντερο, όπου τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός απορροφώνται αφήνοντας ένα υγρό μείγμα αχώνευτης ύλης και νερού. Αυτό αποβάλλεται από το σώμα μέσω της στομίας. Επειδή η αχώνευτη ύλη δεν έχει περάσει από το κόλον, μεγάλο ποσοστό του νερού δεν έχει ακόμη απορροφηθεί. Συνεπώς οι κενώσεις είναι συχνές και πολύ υδαρείς. Οι κενώσεις έχουν υδαρή μορφή ενώ η ποσότητα/συχνότητα διαφέρει ανάλογα με τον ασθενή και την τοποθεσία της στομίας στο λεπτό έντερο. Στην ειλεοστομία οι κενώσεις περιέχουν μεγάλη ποσότητα ενζύμων (από την διαδικασία της πέψης) και είναι ερεθιστικές για το δέρμα.

Ο σάκος

Η ειλεοστομία δεν έχει σφιγκτήρα μυ και επομένως δεν υπάρχει έλεγχος των κενώσεων. Η συλλογή των κενώσεων γίνεται πλέον σε έναν ειδικό σάκο (σύστημα συλλογής). Συνεπώς ένας ανοικτός σάκος με ενσωματωμένο κλείστρο, που ονομάζεται σάκος ειλεοστομίας χρησιμοποιείται για την συλλογή και στην συνέχεια την απόρριψη των κενώσεων. Ο σάκος πρέπει να παραμένει συνεχώς πάνω στην στομία.

Οι κενώσεις

Το φαγητό από το στομάχι ταξιδεύει στο λεπτό έντερο, όπου τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός απορροφώνται αφήνοντας ένα υγρό μείγμα αχώνευτης ύλης και νερού. Αυτό αποβάλλεται από το σώμα μέσω της στομίας. Επειδή η αχώνευτη ύλη δεν έχει περάσει από το κόλον, μεγάλο ποσοστό του νερού δεν έχει ακόμη απορροφηθεί. Συνεπώς οι κενώσεις είναι συχνές και πολύ υδαρείς. Οι κενώσεις έχουν υδαρή μορφή ενώ η ποσότητα/συχνότητα διαφέρει ανάλογα με τον ασθενή και την τοποθεσία της στομίας στο λεπτό έντερο. Στην ειλεοστομία οι κενώσεις περιέχουν μεγάλη ποσότητα ενζύμων (από την διαδικασία της πέψης) και είναι ερεθιστικές για το δέρμα.

Ο σάκος

Η ειλεοστομία δεν έχει σφιγκτήρα μυ και επομένως δεν υπάρχει έλεγχος των κενώσεων. Η συλλογή των κενώσεων γίνεται πλέον σε έναν ειδικό σάκο (σύστημα συλλογής). Συνεπώς ένας ανοικτός σάκος με ενσωματωμένο κλείστρο, που ονομάζεται σάκος ειλεοστομίας χρησιμοποιείται για την συλλογή και στην συνέχεια την απόρριψη των κενώσεων. Ο σάκος πρέπει να παραμένει συνεχώς πάνω στην στομία.