Οστομία

Η λέξη «στοµία» προέρχεται από την ελληνική λέξη
στόµα= άνοιγµα.
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι στοµίας : κολοστομία, ειλεοστοµία και ουρητηροστοµία.